کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم و دوم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۲۲
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا