کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم و پنجم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۲۵
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا