کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه هفتم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 7
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/07/08
استاد: سعید واعظی حفظه الله