کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه هفتم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۷
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا