کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه نهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 9
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/07/13
استاد: سعید واعظی حفظه الله