کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه نهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۹
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا