کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه دهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 10
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/07/15
استاد: سعید واعظی حفظه الله