کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه چهارم​

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 4
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/07/01
استاد: سعید واعظی حفظه الله