کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه چهارم​

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۴
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا