کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه اول

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 1
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/06/25
استاد: سعید واعظی حفظه الله