کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه اول

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۱
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا