کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه سوم​

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۳
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن ۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا