کلاس فقه شرکت - استاد علیدوست - جلسه دوم

درس: خارج فقه شرکت

جلسه: 2

تاریخ: 1399/06/30
استاد: ابوالقاسم علیدوست حفظه الله