کلاس فقه شرکت - استاد علیدوست - جلسه سوم

درس: خارج فقه شرکت

جلسه: 3

تاریخ: 1399/07/06
استاد: ابوالقاسم علیدوست حفظه الله4