کلاس فقه شرکت - استاد علیدوست - جلسه ششم

درس: خارج فقه شرکت

جلسه: 6

تاریخ: 1399/08/11

استاد: ابوالقاسم علیدوست حفظه الله