کلاس فقه شرکت - استاد علیدوست - جلسه اول

درس: خارج فقه شرکت

جلسه: 1


تاریخ: 1399/06/23
استاد: ابوالقاسم علیدوست حفظه الله