درس اخلاق حجت‌الاسلام‌ و المسلمین استاد مجاهدی مورخ دوشنبه 1399/11/25

درس اخلاق استاد معظم حجت الاسلام و المسلمین مجاهدی دام عزه

مکان: موسسه عالی فقه وعلوم اسلامی

زمان: شنبه 99/11/25

به گزارش روابط عمومی، درس اخلاق موسسه عالی فقه و علوم اسلامی این هفته، با سخنرانی حجت‌الاسلام‌ و المسلمین مجاهدی، برگزار شد.

متن درس اخلاق بارگذاری می گردد

تصاویر: