نشست سیاسی با موضوع مسائل اخیر منطقه

در روز چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲ نشست سیاسی با موضوع مسائل اخیر منطقه با سخنرانی دکتر عباس خامه یار (دکترای علوم سیاسی از دانشگاه بیروت و رایزن فرهنگی در قطر و لبنان) برگزار گردید. صوت این جلسه جهت بهره مندی علاقمندان در ذیل همین خبر قرار داده شده است.
پیمایش به بالا