درس تحصیل موفق در خارج ، اخلاق و معنویت – استاد آیت الله شب زنده دار

دوره: درس خارج و تحصیل موفق

استاد: آیت الله شب زنده دار حفظه الله

موضوع: تحصیل موفق در خارج ، اخلاق و معنویت

تاریخ: 1400/01/21