مراسم گرامیداشت سالروز دیدار اعضای موسسه با رهبر معظم انقلاب دام ظله