برنامه های فرهنگی تربیتی خانواده های طلاب

باسمه تعالی

برنامه های فرهنگی تربیتی
خانواده های محترم طلاب موسسه عالی فقه و علوم اسلامی

به منظور رشد و ارتقا خانواده های محترم طلاب و ایجاد بستر مناسب برای یک زندگی آرام و پشتیبانی بیشتر از تحصیل موفقیت آمیز طلاب، یکی از اولویت های فرهنگی تربیتی موسسه توجه ویژه به امور تربیتی و فرهنگی فرزندان و همسران محترم طلاب است. به منظور تعیین اهداف، سیاست ها و برنامه های کلی، مطالب زیر تدوین گردید.

۱- اهداف

– تقویت انگیزه خانواده طلاب و مساعدت بیشتر به تلاش علمی همسران
– فعال شدن خانواده ها در فرایند رشد تحصیلی همسران
– تقویت مبانی فکری و معرفتی خانواده ها
– تقویت مهارت های زندگی و سایر مهارت های مورد نیاز خانواده ها
– تقویت و ارتقا سطح اخلاق و آداب همسران و فرزندان در امور خانوادگی و معاشرت با دیگران
– برقراری ارتباط و انس بین خانواده های محترم طلاب و انتقال تجارب و هم افزایی های گوناگون با کمک به یگدیگر

۲- سیاست ها

– برنامه ریزی متناسب با ظرفیت ها، توانمندی، و سطح علمی فرهنگی مخاطبان
– توجه به تنوع سلایق، علایق و نیازها در برنامه ریزی و اجرا
– اختیاری بودن مشارکت خانواده ها در برنامه ها
– جذب حداکثری خانواده ها برای شرکت در برنامه ها
– مشارکت دادن خانواده ها در برنامه ریزی و مسئولیت های اجرایی
– استفاده از ابزارهای تشویقی

۳- برنامه ها

پس از نیازسنجی و اولویت بندی، برنامه ها در قالب های زیر انجام می گیرد:
– کلاس های آموزشی: آموزش مباحث معرفتی، احکام، قرآن، اخلاق و . . .
– کلاس های مهارتی:آموزش و مهارت افزایی در مواردی از جمله آشپزی، خیاطی، بافندگی و …
– مشاوره و راهنمایی:ارائه مشاوره در مسایل مرتبط با خانواده ها از جمله همسرداری، تربیت کودک، مدیریت خانه و . . .
– اردوهای زیارتی ، تفریحی و . . .
– تشکیل کتابخانه و برگزاری مسابقات کتاب خوانی و دیگر مسابقات فرهنگی
– برنامه فرزندان: مهدکودک، مسابقات فرهنگی و آموزش های مورد نیاز
– سرکشی به منازل
– ….

پیمایش به بالا