دومین جلسه عمومی مدیر موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با طلاب

دومین جلسه از سلسله جلسات ریاست موسسه با طلاب در سال تحصیلی جدید در تاریخ 1399/07/28 برگزار گردید.

این جلسات بصورت ماهیانه و پیرامون مسائل جاری موسسه و اتفاقات سیاسی اجتماعی است که با صحبت های حجت الاسلام وامسلمین صدر حسینی ریاست محترم موسسه عالی فقه و علوم اسلامی بصورت مجازی آغاز و در پایان آن نیز به سوالات طلاب پاسخ داده می شود.