درس اخلاق این هفته مورخ 1398/04/12، توسط استاد ارجمند، حجه الاسلام حسینی صدر در مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی، برگزار گردید.