درس اخلاق استاد جلالی فرد مورخ 1400/11/10

درس اخلاق استاد جلالی فرد مورخ 1400/11/10


به گزارش روابط عمومی، درس اخلاق موسسه عالی فقه و علوم اسلامی این هفته، با سخنرانی حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جلالی فرد روز شنبه 1400/11/10 برگزار شد.

ایشان در ابتدا به ضرورت رسیدگی و مراقبت نفس پرداخته بعد از آن به تبین و شرح حدیث شریف امام رضا علیه السلام در مورد اینکه عاقل کیست پرداختند

عقل هیچ فرد مسلمانى کامل نگردد تا برخوردار از ده خصلت شود:

1. به خیر او امید باشد

2. و از شرّش ایمنى

3. خوبى و خیر دیگران را بسیار شمارد

4. و خیر بسیار خود را اندک و ناچیز

5. نه از مراجعۀ نیازمندان به خود خسته شود

6. و نه در طول عمر از طلب و تحصیل علم و دانش ملول و خسته گردد

7. فقر در راه خداوند از توانگرى در غیر راه حقّ‌

7. و خوارى در راه حقّ‌ از سربلندى در راه دشمن خدا نزد او محبوبتر است،

9. نزد او؛گمنامى از شهرت مطلوب‌تر است

،سپس آن حضرت علیه السّلام افزود:دهم و چه دهمى‌؟

پرسیدند:آن چیست‌؟

فرمود:کسى را نبیند جز آنکه گوید:او از من بهتر و پرهیزگارتر است،همانا مردمان[در نزد او]دو دسته‌اند: یکى بهتر و پرهیزگارتر از او،و دیگرى بدتر و پست‌تر از او، پس چون با بدتر و پست‌تر از خود برخورد کند گوید: شاید نیکى و خیرش در باطن است، که آن بخیر او است، و خیر و خوبى من آشکار است که آن به شرّ من است. و هر گاه با کسى که از او بهتر و پرهیزگارتر است برخورد کند در برابرش تواضع نماید تا بدو ملحق گردد، پس هر گاه چنین کند مجد و بزرگواریش بالا گیرد و خیرش پاک و دلپسند، و نامش نیکو شود،و آقا و سرور مردم عصر خود گردد.