تقویم فعالیت پژوهشی نیم سال اول ( تحقیق درسی نیم‌سال اوّل ) 1400-1399 - مدرسه خارج عمومی

advanced divider

بسمه تعالی

تقویم فعالیت پژوهشی نیم سال اول 1400-1399

( تحقیق درسی نیم‌سال اوّل )

مدرسه خارج عمومی

با توجه به محدودیت‌های ایام کرونا تلاش بر این بوده و هست تا برنامه پژوهشی طلاب محترم به گونه‌ای تنظیم شود که آنان در تدوین تحقیق درسی با مشکلی مواجه نشوند و از این رو زمان ارایه نهایی در نیم‌سال دوم مشخص گردید. امید است طلاب محترم بتوانند طبق برنامه، تحقیق درسی مناسبی انجام دهند.

ردیف

عنوان فعالیّت پژوهشی

تاریخ

1

گزارش سیر پیشرفت اوّل

22 تا 29 آذر ماه (هفتۀ پژوهش)

2

گزارش سیر پیشرفت دوم

6 تا 11 دی ماه

3

گزارش سیر پیشرفت سوم

29 دی تا 2 بهمن

4

تحویل تحقیق درسی

11 بهمن ماه

جهت تسهیل بیشتر، در دورۀ زمانی تدوین تحقیق درسی، سه فرصت مطالعاتی و نوشتاری (طبق جدول زیر) در نظر گرفتند که این ایّام به پژوهش اختصاص دارد، و برنامۀ آموزشی مدرسه تعطیل خواهد بود.

ردیف

عنوان

تاریخ

1

فرصت مطالعاتی و نوشتاری اوّل

از ظهر سه شنبه 99/9/25 تا ظهر پنجشنبه 27 آذر

2

فرصت مطالعاتی و نوشتاری دوم

چهارشنبه 99/10/10 و پنج شنبه 99/10/11

3

فرصت مطالعاتی و نوشتاری سوم

چهارشنبه 99/11/8 و پنج شنبه 99/11/9

یادآوری می‌شود که در ایّام فرصت مطالعاتی و نوشتاری تحقیق درسی تلاش خواهد شد، اساتید مشاور محتوایی و شکلی پژوهش در مدرسه، حضوری بیشتر داشته باشند و زمینه تدوین دقیق‌تر تحقیق درسی فراهم گردد.