آغاز تدوین ۲۹ رساله سطح ۳ در مدرسه خارج عمومی

تدوین رساله سطح 3 مدرسه خارج عمومی و مدرسه عالی فقه های تخصصی آغاز شد.

باسمه تعالی

تدوین رساله سطح سه ۲۶ نفر از طلاب مدرسه خارج عمومی و ۳ نفر از طلاب مدرسه عالی فقه های تخصصی آغاز شد.

در این طرح ابتدا طلاب موضوعات پیشنهادی ( فقهی و اصولی ) خود را با مشورت و راهنمایی اساتید ارجمند تهیه و طبق فرم های مربوطه اماده نمودند و مجموع آنها توسط واحد پژوهش به مدارج علمی ارسال گردید.

با توجه به اینکه طلاب موضوعات خود را با مشورت اساتید محترم و کارشناسانی که با قوانین و ایین نامه های تدوین رساله حوزه اشنایی کامل داشتند تهیه و ارایه نمودند همه موضوعات پیشنهادی در جلسات بررسی موضوعات مدارج علمی به تصویب رسید و طلاب وارد مرحله بعد ( تدوین طرح رساله ) شدند.

جهت تسهیل و تسریع نگارش طرح رساله در این مرحله از یکی از اساتید گروه های علمی مدارج علمی مرکز مدیریت استاد محترم جناب اقای سرافراز خواسته شد در یک جلسه در جمع طلاب متقاضی تدوین رساله توضیحاتی در مورد شیوه تدوین طرح رساله ارایه دهند.

این جلسه در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ برگزار گردید. واحد پژوهش مدرسه خارج عمومی بنا دارد همانند ارایه موضوع در ارایه طرح رساله ها نیز امکان بهره مندی از اساتید مجرب را فراهم سازد تا در کمترین زمان ممکن طرح ها نیز اماده و ارایه شود.

امید است این اقدام باعث انس بیشتر طلاب با مقوله تحقیق و پژوهش و زمینه ساز ورود به عرصه فقه های تخصصی باشد.

 

 

پیمایش به بالا