اعلام نتایج آزمون ورودی مدرسه خارج عمومی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی

با تشکر از کلیه عزیزانی که در آزمون ورودی مدرسه خارج عمومی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی مورخ ۴ خرداد ماه شرکت کردند،اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی(به ترتیب حروف الفبا) به شرح زیر می باشد:

اسناوندی محمد مهدی
الهی فر علی
بابایی حسین
باقریان شهریار
بزاز حسین
جمالی دهناشی محمد
خلیفه شوشتری محمد علی
رضائی حسین
طباطبایی شیرازی سیدمحمد مهدی
ظاهری عبده وند مرتضی
عظیمی نژاد سیدرضا
گلوردی یزدی علی محمد
محبی علیرضا
مختاری عبدالله
مهاجر رضا
مهران فر حسین

 

حداقل نمره قبولی کل با توجه به داشتن نمره منفی امتحان ۴۰ درصد بوده است.

برای دریافت کارنامه آزمون ورودی به لینک های زیر مراجعه نمایید:

نتیجه آزمون مکاسب / کفایه
https://b2n.ir/r74935

نتیجه آزمون مکاسب / حلقه ثالثه
https://b2n.ir/u37899

با پذیرفته شدگان آزمون کتبی جهت مصاحبه علمی تماس گرفته خواهد شد.

پیمایش به بالا