برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم – مدرسه سطح عالی- سال تحصیلی 1400 _ 1399

advanced divider

بسمه تعالی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 _ 1399


مدرسه سطح عالی

 

 

باسمه تبارک و تعالی
برنامه  امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99 مدرسه سطح عالی 
ردیفکتابپایهمحدودهاساتید محترمساعتمدرس
1 شنبه 5 تیر9کفایهجلالی فرد10:30 تا 12102 مدرس
210حسینی نسب
3دو شنبه 7 تیر9مکاسبغلامی
410شورگشتی
5چهارشنبه 9 تیر10کفایهمؤمن
69محمدی
7جمعه 11 تیر10فلسفهکاشی زاده

 

تذکر: امتحانات به صورت حضوری و کتبی برگزار می گردد.