برنامه پژوهشی نیم سال دوم 1401-1400 – طلاب پایه 10

برنامه پژوهشی نیم سال دوم 1401-1400 - طلاب پایه 10 مدرسه سطح عالی

برنامه پژوهشی نیم سال دوم 1401-1400 – طلاب پایه 10

 

1. تدوین یک مقاله علمی طبق ضوابط و ارائه آن از نیم‌سال دوم تا آخر خرداد 1401.

2. در نیم سال دوم برای اجرای صحیح و منظم برنامۀ پژوهشی، طلاب باید روزانه یک ساعت از ساعات کار علمی خود را به پژوهش اختصاص دهند.

3. از جانب مدرسه نیز در نیم سال دوم 5 نیمروز به فعالیت پژوهشی طلاب اختصاص یابد و اساتید دروس فقه و اصول، اساتید محتوایی پژوهشی – مانند استاد حسینی‌نسب – و اساتید شکلی پژوهشی – مانند: آقایان ابراهیمی، محقق‌فر و کاشانی- در مدرسه حاضر خواهند شد و به طلاب در زمینه‌های محتوایی و شکلی پژوهش مشاوره و راهنمایی خواهند داد.

4. هریک از طلاب که نتوانند کارهای پژوهشی را طبق جدول زمان‌بندی انجام دهند، باید روزهای پنج‌شنبه تا اذان ظهر نیز در مدرسه حضور داشته و کارهای پژوهشی عقب‌مانده خود را انجام دهند.

 

زمان‌بندی ارائه مقالۀ علمی نیم‌سال دوم1400 برای طلاب