تقویم تحصیلی سال 1400 - 1399 مدرسه سطح عالی
بسم الله الرحمن الرحیم

تقویم تحصیلی سال 1400 – 1399

مدرسه سطح عالی

الف: نیمسال اول:

از یکشنبه 16 شهریور تا پنج شنبه 25 دی ماه بمدت 19 هفته

پایان درسها:

پنجشنبه 18 دی (18 هفته درسی)

امتحانات:

از شنبه 20 تا پنج شنبه 25 دی بمدت شش روز

استراحت بین نیمسالی:

از پنج شنبه 25 تا دوشنبه 29 دی بمدت چهار روز

 ب: نیمسال دوم:

از دوشنبه 29 دی تا پنج شنبه 3 تیر بمدت 18هفته

تعطیلات عید نوروز:

از جمعه 29 اسفند تا شنبه 7 فروردین بمدت 8 روز

تعطیلات رمضان:

از جمعه 10 اردیبهشت ( 17رمضان) تا دوشنبه 27 اردیبهشت بمدت 17 روز

تعطیلات متفرقه (غیرتعطیلات رسمی):

پنج شنبه 23 بهمن و یکشنبه 16 خرداد

پایان درسها:

پنج شنبه 20 خرداد (16 هفته درسی)

تعطیلات قبل از انتخابات ریاست جمهوری و امتحانات :

از 20 خرداد لغایت 4 تیر

امتحانات:

از 5 تیر لغایت 11 تیر

 ج: برنامه دوره تابستانی:

از شنبه 12 تیر تا پنجشنبه 14 مرداد بمدت 5 هفته

د: تعطیلات تابستانی:

از جمعه 15 مرداد تا یکشنبه 14 شهریوربمدت 30 روز

ه: شروع سال تحصیلی 1401-1400:

یکشنبه 14 شهریور

یادآور میشود: تعطیلات ماه مبارک رمضان بر فرض عدم خلاصی از ویروس منحوس کرونا تنظیم شده است. در صورت خلاصی از این ویروس منحوس به جهت ضرورت اهتمام جدی به امر مبارک تبلیغ تعطیلات ماه مبارک از دوشنبه23 فروردین تا دوشنبه 27 اردیبهشت خواهد بود.

فهرست مطالب