کارگاه یک روزۀ پژوهشی برای طلاب پایه 10

کارگاه یک روزۀ پژوهشی برای طلاب پایه 10

برای سهولت کار طلاب مدرسه سطح عالی (پایه‌های 7 تا 10 ) در تهیۀ، تنظیم و نگارش تحقیق‌های درسی قرار شد، هرماه یک روز به برنامه‌های پژوهشی اختصاص یابد، و در اوّلین گام برنامه‌های آموزشی یکشنبه 30 آبان، به برنامه‌های پژوهشی تغییر یافت، تا طلاب بتوانند با بهره‌مندی از اساتید فقه و اصول خود محتوای علمی «طرح تحقیق» خود را سامان داده، و با استفاده از مشورت اساتید روش تحقیق، مشکلات شکلی آن را برطرف سازند و در پایان همان روز طرح تحقیق تصویب شدۀ خود را به واحد پژوهش تحویل دهند.

از این رو برای هماهنگی بیشتر اساتید فقه و اصول با برنامه‌های واحد پژوهش روز شنبه 29 آبان عناوین تحقیق‌های درسی در اختیار اساتید قرار گرفت تا فردا پاسخگوی سؤالات طلاب دربارۀ آن عناوین بوده و راهنمایی‌های لازم را به آنان ارائه کنند.

صبح روز یکشنبه 30 آبان ابتدا طلاب با حضور در کلاس و گرفتن راهنمایی از اساتید، پاسخ برخی از سؤالات خود را گرفتند و بعد از آن به بررسی جوانب عنوان تحقیق درسی، مطالعه منابع اوّلیّه تحقیق پرداخته و در ادامه به نوشتن طرح تحقیق خود پرداختند؛ و در دو شیفت صبح و بعد از ظهر حدود هشت ساعت کار علمی خود را به کارهای پژوهشی اختصاص دادند و با حضور استاد مشاور مشکلات شکلی طرح تحقیق خود را برطرف کرده و در انتها طرح تحقیق تصویب شدۀ شکلی و محتوایی خود را به همراه گزارش هشت ساعت فعالیت علمی آن روز به واحد پژوهش تحویل دادند.