برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مدرسه سطح عالی

بسمه تعالی

برنامه آموزشی – نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ _ ۱۴۰۰ ( از۱۴ شهریور تا ۱۶ دی)

مدرسه سطح عالی

 

برنامه تفصیلی آموزشی نیم سال اول ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مدرسه سطح عالی از پایه های ۷ الی ۸ به شرح ذیل میباشد.

 

پایه  اساتید  محترم حجج اسلام روزهای برگزاری ساعت برگزاری
۷ تا ۸ ۸ تا ۹ ۹ تا ۱۰ ۱۰ تا ۱۱ ۱۱ تا ۱۲ ۱۲ تا۱۳ ۱۶ تا ۱۷ ۱۷:۳۰تا۱۹:۳۰
 ۷  شورگشتی شنبه تا چهارشنبه             مکاسب  درس اصلی مشاوره سه شنبه ها بعد از کلاس اصلی  
پنج شنیه ها    درس اصلی مکاسب پایه ۷            
غلامی شنبه تا پنج شنبه   مکاسب اصلی مشاوره یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه          
حسینی نسب شنبه تا چهارشنبه رسائل               
 ۷ و ۸ حائری دوشنبه ها               مرور حلقه ثانیه  بعد از نماز عصر    
حق پرست شنبه ۱۷ تا۱۹

پنج شنبه ۱۰ تا ۱۲

       پنج شنبه ها تفسیر جوامع  ۴ ساعت در هفته (توبه، رعد و یوسف)       شنبه تفسیر جوامع  ۴ ساعت در هفته (توبه، رعد و یوسف) 
 ۸ امینیان شنبه تا چهارشنبه     رسائل          
 ۹ غلامی شنبه تا پنج شنبه مکاسب   مشاوره روزهای شنبه، دوشنبه،چهارشنبه          
زارعی شنبه تا چهارشنبه     حلقات   مشاوره استاد زارعی روزهای یکشنبه      
لطیفی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه             تفسیر، المیزان (کهف و اسراء) ۶ ساعت در هفته – ساعت ۱۶:۳۰ تا  ۱۸:۳۰
 ۱۰ شورگشتی شنبه تا پنج شنبه مکاسب اصلی     پنج شنبه ها -مشاوره        
خان بیگی شنبه تا پنج شنبه   آموزش فلسفه            
جلالی فرد شنبه تا چهارشنبه     کفایه اصلی          
یکشنبه ها        مشاوره کفایه        
پیمایش به بالا