امتحانات میان نیم سال اول سال تحصیلی 1401 – 1400

بسمه تعالی

امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 1401 _ 1400

مدرسه سطح عالی (درسهای فقه: شفاهی و درسهای اصول: کتبی)

 

با توجه به نزدیک شدن به میان نیم سال اول ،امتحانات به شرح ذیل از تاریخ 20 آبان الی 27 آبان برگزار میگردد.

امتحانات به طوری برنامه ریزی گردیده است روند استمرار دروس قطع نگردد و امتحانات بدون تعطیلی دورس برگزار گردد.

 

 عنوان درس  اساتید  محترم  حجج اسلام تاریخ و روز ساعت برگزاری نحوه امتحان
 آموزش فلسفه  خان بیگی  پنج شنبه20 آبان 10:30 تا 12 کتبی
تفسیرالمیزان پایه 9 استاد لطیفی
تفسیر جوامع الجامع پایه 7 و 8 استاد حق پرست 16 تا 17:30
مکاسب پایه 7   شورگشتی  شنبه22 و یکشنبه 23 آبان  15 تا 16 شفاهی
مکاسب پایه 10   دوشنبه  24 و چهارشنبه 26 آبان 
مکاسب پایه 7  غلامی شنبه 22 آبان 8 تا 9
مکاسب پایه 8 و 9 ، یکشنبه 23 تا چهار شنبه 26 آبان  8 تا 9
رسائل پایه 7 حسینی نسب سه شنبه 25 آبان 10:30 تا 12 کتبی
 اصول، کفایه پایه 10 جلالی فرد پنج شنبه 27 آبان
رسائل پایه 8 امینیان
حلقات پایه 9 زارعی

 

تذکر:

1. محدوده امتحانات از مطالب خوانده شده از تاریخ : (14 شهریور تا پنج شنبه 20 آبان)

2. اعلام زود هنگام برنامه امتحانی فرصتی است برای طلاب محترم تا با برنامه ریزی خود را برای امتحان آماده کنند.