تاریخچه مدرسه خارج عمومی

advanced divider

بسمه تعالی

تاریخچه مدرسه خارج عمومی

 

مدرسه خارج عمومی از سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ اقدام به جذب طلبه نمود. مدرسه خارج عمومی علاوه بر پذیرش دانش آموختگان مدرسه تمهیدی از طلاب حوزه علمیه نیز پذیرش می کند. از بدو پذیرش این مدرسه در سال ۱۳۹۶ تا کنون تعداد ۲۸ نفر از دوره تمهیدی و تعداد ۲۷ نفر از حوزه علمیه در مدرسه خارج عمومی پذیرش نهایی شده اند و با توجه به اینکه ۴ نفر از طلاب ورودی سال ۹۶ به مدرسه خارج تخصصی رفته اند در حال حاضر ۵۱ نفر در این مدرسه بین سال اول تا چهارم در حال تحصیل می باشند.

دوره خارج عمومی از اول درس خارج آغاز و چهار سال ادامه دارد. طلاب در این مقطع بدون انتخاب رشته فقهی مشخصی با هدف تقویت توان اجتهاد در عبادات و معاملات تحصیل می کنند.

هدف از این دوره آنست که طلاب بااستعداد و پرتلاش بتوانند در این دوره ۴ ساله به قدرت فهم و تحلیل عمیق منابع و متون دست یابند و بر مبانی استنباط مسلط شوند. از این‌رو طلابی که پس از این دوره به این توانایی نرسند باید با دوره تکمیلی و حضور بیشتر در این مدرسه به کسب توانایی برسند و در صورت ناتوانی از ادامه همکاری معاف می شوند. بنابراین ۴ سال، مدت میانگین برای این دوره بوده و قابل افزایش است. قابل ذکر است که تمرکز اصلی برنامه در این دوره بر فقه و اصول است و سایر برنامه‌ها نباید مزاحمتی برای این دروس ایجاد کند.

پیمایش به بالا