نشست سیاسی اجتماعی با سخنرانی آقای دکتر صفارهرندی

نشست سیاسی اجتماعی با سخنرانی آقای دکتر صفارهرندی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، نشست سیاسی اجتماعی با موضوع فضای انتخاباتی کشور و سخنرانی آقای دکتر محمد حسین صفارهرندی به همراه پرسش و پاسخ برگزار می گردد.

این نشست روز یکشنبه 2 خرداد 1400 ساعت 11:30 صبح به صورت حضوری با تعداد محدود و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مجازی برگزار خواهد شد.