لغو آزمون کتبی پذیرش پایه ۹و ۱۰ و مقطع خارج عمومی

باسمه تعالی
🔺 لغو آزمون کتبی پذیرش پایه ۹و ۱۰ و مقطع خارج عمومی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی :

🔴 با توجه به وضعیت کرونایی شهرستان قم و لزوم احتیاط آزمون کتبی ۲۰ فروردین لغو می شود و پذیرش از طریق مصاحبه های علمی از منابع اعلام شده برای آزمون کتبی انجام می شود.

لازم به ذکر است داواطلبان واجد شرایط به مرور برای مصاحبه های علمی و عمومی دعوت می شوند.

پیمایش به بالا