اطلاعیه امتحان پذیرش مدرسه سطح عالی – سال تحصیلی 1401-1400

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، اطلاعیه امتحان پذیرش مدرسه سطح عالی - سال تحصیلی 1401-1400 منتشر گردید.

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در پایه 7و8

با توجه به استقبال زیاد طلاب، مصاحبه مرحله اول به صورت کتبی به شرح ذیل برگزار می گردد.

تاریخ: پنج شنبه 1400/03/20

دربازه زمانی ساعت: 8 الی 12 صبح

نحوه امتحان : به صورت مجازی و برخط

مدت پاسخ گویی: 75 دقیقه به صورت تستی

 

منابع امتحان

1. قرآن:ترجمه، تجزیه و ترکیب سوره های ملک، قلم، الحاقه  (10 سؤال)

2. شرح لمعه: کتابهای متاجر، ارث، صوم (20 سؤال)

3. اصول الفقه مظفر: مباحث اوامر، مفاهیم، غیر مستقلات عقلیه (20 سؤال)