اطلاعیه امتحان پذیرش مدرسه سطح عالی – سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، اطلاعیه امتحان پذیرش مدرسه سطح عالی - سال تحصیلی 1401-1400 منتشر گردید.

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در پایه ۷و۸

با توجه به استقبال زیاد طلاب، مصاحبه مرحله اول به صورت کتبی به شرح ذیل برگزار می گردد.

تاریخ: پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

دربازه زمانی ساعت: ۸ الی ۱۲ صبح

نحوه امتحان : به صورت مجازی و برخط

مدت پاسخ گویی: ۷۵ دقیقه به صورت تستی

 

منابع امتحان

۱. قرآن:ترجمه، تجزیه و ترکیب سوره های ملک، قلم، الحاقه  (۱۰ سؤال)

۲. شرح لمعه: کتابهای متاجر، ارث، صوم (۲۰ سؤال)

۳. اصول الفقه مظفر: مباحث اوامر، مفاهیم، غیر مستقلات عقلیه (۲۰ سؤال)

پیمایش به بالا