بازدید طلاب گروه فقه اقتصاد موسسه از بانک مرکزی

بازدید طلاب گروه فقه اقتصاد موسسه از بانک مرکزی

[tabs style=”div” ]
[tab title=”چکیده مطالب”]

به گزارش روابط عمومی، طلاب گروه فقه اقتصاد مدرسه خارج فقه های تخصصی از بانک مرکزی بازدید کردند. روز چهارشنبه جمعی از فضلای گروه فقه اقتصاد دوره اول و دوم در راستای آشنایی با سازوکار عملیات بازار باز دیداری با مدیران اداره پولی و اعتباری بانک مرکزی در تهران داشتند.

در این جلسه مختصری از فعالیتهای موسسه در فقه های تخصصی بیان شد و به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم ارتباط میان موسسه و نهادهای نظام اسلامی اشاره گشت.

در ادامه مدیران اداره عملیات بازار باز توضیحات کاملی درباره سازوکار مداخله در بازار پول بر اساس شریعت اسلامی بیان نمودند.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی نیز توضیحاتی درباره سازوکار فقهی مسأله بیان نمودند و در ادامه پرسش و پاسخی درباره جزییات عملیات و صور فقهی مسأله انجام شد.

جلسه پیش از ظهر به مدت دو ساعت تا اذان ظهر ادامه یافت و گفتگوی علمی مختصری نیز پس از اقامه نماز و صرف ناهار شکل گرفت.

جلسات فوق زمینه شکل‌گیری ارتباط علمی و مستمر میان بانک مرکزی و موسسه عالی فقه و علوم اسلامی را فراهم می‌کند.

یکی از زمینه های این ارتباط، موضوعات پایان نامه و رساله گروه پژوهشی فقه اقتصاد موسسه است که در راستای موضوعات مرتبط با بانک مرکزی شکل گرفته است.

این موضوعات شامل مرابحه، خلق پول، معیارهای پول مطلوب اسلامی و ضوابط اسلامی سیاست گذاری پولی است که توسط اعضای دوره پژوهشی در حال پیگیری است.

بعد از ظهر، دیداری نیز از پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد. در این دیدار، دبیر شورای فقهی توضیحاتی درباره موضوعات پژوهشی پژوهشکده و روال کاری انتخاب موضوعات و حمایت از پایان نامه ها ارائه کردند. ایشان همچنین به شکل گیری کمیته مشورتی فقهی شورای فقهی در قم اشاره کرده و به امکان استفاده از این ظرفیت برای همکاری با موسسه نیز اشاره نمودند.

[/tab]
[tab title=”گالری تصاویر” ]

[/tab]
[/tabs]

پیمایش به بالا