برگزاری جلسه اولین دانش آموختگان دوره فقه الجزاء با مدیر مدرسه تخصصی

جلسه اولین دانش آموختگان دوره فقه الجزاء با حضور حاج آقای صدر مدیریت محترم مدرسه عالی فقه های تخصصی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، جلسه اولین دانش آموختگان دوره فقه الجزاء با حضور حاج آقای صدر مدیریت محترم مدرسه عالی فقه های تخصصی روز یکشنبه ۹ خرداد بعد از نماز ظهر و عصر برگزار گردید.

با توجه به اینکه دوره آموزشی اولین گروه فقه جزاء امسال به پایان می رسد، در این جلسه پیرامون ورود طلاب فارغ التحصیل شده این دوره به مقطع پژوهشی مباحثی مطرح و به سوالات طلاب گرامی در خصوص مقطع پژوهشی پاسخ داده شد.

 

 

پیمایش به بالا