برگزاری جلسه دبیران علمی گروه های تخصصی

جلسه دبیران علمی گروه های تخصصی مدرسه عالی فقه های تخصصی با حضور حاج آقای صدر مدیریت محترم مدرسه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، جلسه دبیران علمی گروه های تخصصی مدرسه عالی فقه های تخصصی با حضور حاج آقای صدر مدیریت محترم مدرسه روز پنج شنبه ۶ خرداد بعد از نماز ظهر و عصر برگزار گردید.

موضوع جلسه بررسی برنامه آموزش و پژوهش دوره تابستان ۱۴۰۰ بود که پیرامون برخی از موضوعات مشترک حوزه آموزش و پژوهش گروه ها از جمله برنامه دوره تابستان، مقالات و پایان نامه ها، امتحانات و.. گفتگو بحث و بررسی شد.

همچنین پیرامون برنامه ریزی ویژه برای دوره تابستان که بصورت آزاد برای طلاب خارج از موسسه برگزار خواهد شد به صورت تفصیلی از نظرات دبیران استفاده شد.

پیمایش به بالا