درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه دهم

درس: خارج اصول

جلسه: ۱۰

موضوع: برائت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا