درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه دوازدهم

درس: خارج اصول

جلسه: ۱۲

موضوع: برائت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا