درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه دوم

درس: خارج اصول

جلسه: ۲

موضوع: برائت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا