درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه سوم

درس: خارج اصول

جلسه: ۳

موضوع: برائت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا