درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه نهم

درس: خارج اصول

جلسه: ۹

موضوع: برائت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا