درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیست و نهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۲۹
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا