درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیست و هفتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۲۷
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا