درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه دهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۱۰
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا