درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه دوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۲
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا