درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی ام

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۳۰
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا