درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه هفدهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۱۷
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا