درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه پنجم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۵
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا