معرفی رشته فقه تربیت

باسمه تعالی
معرفی رشته فقه تربیت

تعریف رشته:

رشته فقه تربیت، (مقطع اول، سطح چهار و مقطع دوم، سطح پنج) دوره­ای عالی و تخصصی است که مجموعه­ای از دروس فقهی تخصصی، دروس حوزه تعلیم و تربیت و دروس دیگر مورد نیاز در قالب فعالیتهای آموزشی و پژوهشی به منظور نیل به اهداف زیر در آن ارائه می گردد.

اهداف رشته:

 1. فراهم آوردن مرجعیت توانمند و معتبر در حوزه علمیه برای رفع نیازهای علمی و پاسخگویی به مسائل مستحدث و نو پدید این رشته
 2. تربیت عالمان حوزوی با توانایی استنباط و اجتهاد در مباحث فقهی تعلیم و تربیت و مسائل مستحدثه و نو پدید آن
 3. تربیت اندیشوران آشنا با دانش های جدید و دارای توانمندی تحلیل موضوعات مستحدث و نوپدید این رشته
 4. تربیت پژوهشگران با توانمندی پژوهش کاربردی و تالیف نوآورانه در مباحث فقهی تعلیم و تربیت
 5. تربیت مدرسان با توانمندی تدریس اجتهادی مباحث فقهی مرتبط، اعم از ابواب متعارف و مسائل مستحدث تعلیم و تربیت

سیاست های رشته

 1. تاکید بر فراگیری مباحث فقهی مرتبط با مباحث تعلیم و تربیت به صورت عمیق و اجتهادی تا حد توانایی استنباط فقهی
 2. تاکید بر فراگیری مبانی، مسائل، روشها، نظریات علوم تربیتی موجود و موضوع شناسی در این رشته
 3. تاکید بر آموزش پژوهش محور در همۀ مراحل
 4. تاکید بر پژوهش همراه با تولید ناظر به نیازهای جامعه اسلامی
 5. تاکید بر ارتباط با مجامع علمی خارج از حوزه و ارتباط با نهادهای ا جرایی و تقنینی نظام اسلامی
 6. تاکید بر ارتقای شخصیت اخلاقی و معنوی دانش پژوهان در طول دوره تحصیل


چهارچوب کلان طراحی دروس:

برنامۀ مقطع اول: آموزشی به مدت سه سال

عناوین دروس دوره سه ساله

 • درس خارج اصول:

درس هر روزه در طول دوره سه ساله به همراه ساعات مطالعه و مباحثه و تحقیق

(با توجه به سابقۀ حداقل ۴ سال درس خارج شرکت کنندگان، تکمیل یک دوره درس خارج اصول در برنامه پیش بینی شده است.)

 • دروس خارج فقه:

شامل: جلسه درسی هر روزه در سال به همراه ساعات مطالعه و مباحثه و تحقیق.

مباحث خارج فقه در این دوره در ۴ قسمت زیر ارائه می شود:

الف: مباحث فقهی متعارفِ موجود در تراث فقهی، ناظر به موضوعات تربیتی از قبیل: اداب نکاح، اداب حمل، اداب تولد، نفقه، حضانت، معامله الصبی، عباده الصبی، امر بمعروف، کتب ضلال، تعلیم علوم، …

ب: موضوعات مستحدث مربوط به مباحث فقهی متعارف که همراه با مباحث فقهی متداول و یا در ادامۀ آن مباحث قابل طرح است.

ج: قواعد فقهی مرتبط با فقه تربیت؛ در حد یک نیمسال درس روزانه؛ مانند قاعده هدایت، ارشاد، امر به معروف، وقایه، تسنین، احسان، اعانه، تشاور

د: فقه ساحت های تربیت؛ مانند: احکام تربیت جسمی، احکام تربیت جنسی، احکام تربیت اقتصادی؛

۳. تعلیم و تربیت اسلامی

 • نظام تعلیم و تربیت اسلامی ۱ و۲
 • آرا تربیتی اندیشمندان مسلمان
 • تفسیر تربیتی قران
 • چالشهای تریبت اسلامی در دنیای معاصر
 • علم النفس فلسفی (مشا و صدرا) انسان شناسی اسلامی

۴. دروس علوم تربیتی (آکادمیک)

 • آشنایی با کلیات علوم تربیتی
 • فلسفه اموزش و پرورش
 • روانشناسی رشد
 • روانشناسی شخصیت
 • روانشناسی یادگیری
 • برنامه ریزی درسی و اموزشی
 • مدیریت اموزشی
 • مسائل کودک و نوجوان
 • روشها و فنون تدریس
 • مبانی راهنمایی و مشاوره
 • سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی
 • امار و استنباط در علوم تربیتی
 • تاریخ آموزش و پرورش
 • روش شناسی پژوهش در علوم تربیتی

برنامۀ مقطع دوم، سطح پنج به مدت دو سال تحصیلی

برنامه این مقطع که به پژوهش در عرصه های جدید و مورد ابتلای فقه تربیتی اختصاص دارد به شرح زیر خواهد بود:

 • برنامه پژوهش فقهی در مسائل مربوط به موضوعات تربیتی جدید؛ مانند: فقه فضای مجازی، فقه نظام آموزشی، فقه مدرسه، که با هدایت اساتید توانمند در این عرصه انجام می شود.
 • خارج اصول پژوهش محور؛ شامل مسائل اصولی تخصصی دارای ارتباط با رشته فقه التربیه
 • پژوهش در فقه ساحتهای تربیت؛ مانند احکام تربیت جسمی، احکام تربیت جنسی، احکام تربیت اقتصادی
 • پژوهش در تعلیم و تربیت اسلامی با رویکرد نظریه پردازانه با هدف استخراج نظام تربیتی اسلام
پیمایش به بالا