نشست علمی با حضور دکتر لگن هاوزن

نشست علمی با حضور دکتر لگن هاوزن در مدرسه خارج فقه های تخصصی برگزار گردید.

نشست علمی با حضور دکتر لگن هاوزن

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، نشست علمی با عنوان« تاملاتی در حقوق بشر اسلامی» با حضور دکتر لگن هاوزن (عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ با حضور گروه فقه سیاسی و مدعوین در مدرسه خارج فقه های تخصصی برگزار گردید.

پیمایش به بالا